OUTSOURCING PROGRAMISTYCZNY - DEVPARK
Development / Outsourcing programistyczny

Jeżeli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudniać do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

Powyższe słowa przypisuje się Henry’emu Fordowi, który mniej lub bardziej świadomie, określił koncepcję biznesową, na podstawie której powstało pojęcie outsourcingu.

Najważniejsze korzyści to:

  • – utrzymanie o wiele niższego poziomu zatrudnienia (jedynie wykwalifikowany personel do bazowych zadań),
  • – korzystanie z najwyższej jakości usług w oparciu o doświadczenia oraz specjalizacje firm je świadczących,
  • – zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na utrzymanie bazy technicznej i organizacyjnej powierzonych działalności,
  • – odciążenie różnych działów firmy, np. zaopatrzenia, rekrutacji itp.

Podstawowym powodem stosowania outsourcingu jest obniżenie kosztów operacyjnych. Jednak najlepszą firmą outsourcingową nie jest firma najtańsza, ale taka, która oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości wykonywanej usługi.

W zakresie outsourcingu programistycznego, często firmy działają w oparciu o metodę offshoringu lub nearshoringu.

Offshoring

Przeniesienie wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa za granicę, którego najważniejszym celem jest obniżenie kosztów. Beneficjentami offshoringu są zazwyczaj kraje słabiej rozwinięte, o niższych kosztach pracy, np. Chiny, Indie czy Brazylia.

Nearshoring

Przeniesienie wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa za granicę do krajów nieodległych geograficznie i kulturowo, np. kraje Europy Wschodniej. Firmy z Europy Wschodniej pomimo wyższych stawek w porównaniu do beneficjentów offshoringu, radzą sobie bardzo dobrze poprzez wysoką jakość świadczonych usług.

Offshoring czy nearshoring?

Źródło: www.payscale.com
Źródło: www.payscale.com

Obie strony – zarówno klient jak i wykonawca – muszą być pewne, że rozumieją się wzajemnie. Dlatego też podobieństwo kulturowe i brak wynikających z tego barier, wpływa na zmniejszenie ryzyka oraz wyższe standardy realizacji zlecenia. Pod tym względem, Polska jest bliższa krajom Zachodu niż kraje azjatyckie. Podobne środowisko wpływa na zbliżone postrzeganie problemów oraz ich skuteczne rozwiązywanie.

Źródło: www.payscale.com
Źródło: www.payscale.com

 
Kontrola tańszego, ale słabszego jakościowo podmiotu może generować dodatkowe koszty (konieczność poprawy błędów, przesunięcia terminów, itp.), zatem najlepszym wyborem jest znalezienie godnego zaufania partnera biznesowego. Może on być z pozoru droższy od innych, jednak w ostatecznym rozrachunku, dzięki profesjonalnemu podejściu, łatwej komunikacji oraz rozliczaniu projektu w systemie godzinowym, pozwoli zaoszczędzić znaczne kwoty.

Ważna jest gwarancja niezawodności działania i realizacji projektu. Dobry system oparty o narzędzia wspomagające jak i tworzenie środowiska pracy, wykorzystującego współcześnie dostępne narzędzia – dzięki takim elementom praca nad projektem zachowuje swój bieg. (Więcej o procesie developmentu, pod adresem: https://devpark.pl/srodowisko-developerskie/).