BODY LEASING JAKO FORMA OUTSOURCINGU - DEVPARK
Development / Outsourcing programistyczny

W ostatnim artykule opisywaliśmy Outsourcing programistyczny, jako rozwiązanie dla firm chcących obniżyć koszty operacyjne. Jedną z jego strategii jest outsourcing personalny (pracowniczy), czyli wynajem zasobów ludzkich w trybie B2B. Może on mieć formę:

  • body leasingu – dotyczy pojedynczych ekspertów, którzy wniosą różnorodne kompetencje do poszukującej ich firmy. Tego typu specjaliści są zazwyczaj okresowo wynajmowani bezpośrednio przez leasingobiorcę, dzięki czemu zyskuje on wsparcie w projekcie, poprzez wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia.
  • team leasingu – dotyczy zespołu specjalistów, którego dana firma potrzebuje do realizacji zdefiniowanych zadań.

Obie formy są coraz częściej stosowane dla usprawnienia zarządzania projektami IT i obniżania ich kosztów, gdyż zwalniają leasingobiorcę z procesu rekrutacji oraz konstruowania od zera sprawnie współpracującego zespołu, co generuje oszczędność czasu i pieniędzy leasingobiorcy.

Firmy, które zdecydują się na współpracę w ramach outsourcingu, mogą skorzystać z dwóch modeli rozliczania kosztów:

  • time & material – jest stosowany w projektach, które od razu trudno zdefiniować pod względem zakresu i harmonogramu prac. W takim modelu rozliczenie następuje na podstawie przepracowanych godzin, tzw. timesheetów. Jest on zatem odpowiedni do projektów związanych z rozwojem aplikacji, utrzymaniem systemów oraz innych długoterminowych zadań.
  • fixed price – koszty projektu, jego założenia i realizacja określane są na samym początku. Po oddaniu całego projektu lub jego etapów, klient rozlicza się z dostawcą. W takim przypadku zmiana wymagań w trakcie trwania projektu jest znacznie utrudniona. Należy więc być dobrze zaznajomionym z firmą, od której wypożycza się pracowników do swojego projektu.

Body leasing a koszty

Pomimo okresowego zatrudniania ekspertów, body leasing jest rozwiązaniem, które potrafi znacząco obniżyć długoterminowe koszty pracodawcy. Leasingobiorca nie traci czasu na wyszukiwanie specjalistów na rynku, a tym samym unika kosztów z tym związanych. To firmy dostawcze (świadczące usługi outsourcingu) posiadają w swoich zasobach ekspertów IT z różnych obszarów.

Klient nie ponosi również kosztów na:

  • – utrzymanie pracownika etatowego,
  • – szkolenia pracownicze,
  • – obsługę kadrowo-administracyjno-księgową,
  • – inwestycje w sprzęt, licencje, czy powierzchnię biurową.

Należy pamiętać, że body leasing umożliwia zaangażowanie konsultantów na krótki okres – czasami klient potrzebuje takiego wsparcia przez kilka godzin, co kilka dni. W takich sytuacjach brak kosztów związanych z etatowym zatrudnieniem jest dużym ułatwieniem.

Czego unikać korzystając z outsourcingu kompetencji?

Kluczowym momentem, który w znaczący sposób wpływa na jakość usługi outsourcingu, jest wybór dostawcy i początek procesu negocjacji. Należy zweryfikować kompetencje firmy i właściwie zabezpieczyć się w momencie tworzenia SLA (Service Level Agreement).

Jest to szczególnie ważne przy współpracy w modelu fixed price, np. przy zlecaniu zdalnych prac projektowych dla zespołu testerskiego. W takich sytuacjach należy precyzyjnie określić harmonogram, zagadnienia organizacyjno-logistyczne i inne szczegóły współpracy.

W klasycznym body leasingu pospolitym problemem popełnianym przez klienta, jest źle określony profil kandydata. Przykładowo, klienci wskazują zbyt duże oczekiwania w stosunku do rzeczywistych potrzeb, co powoduje niepotrzebny wzrost kosztów zlecenia. Celem jego uniknięcia, dobrze aby w spotkaniach z leasingodawcą od początku uczestniczył menadżer techniczny odpowiedzialny za projekt, dzięki czemu łatwiej będzie określić faktyczne potrzeby klienta.

Zdalne korzystanie z usług body leasingu

Staje się coraz bardziej popularne na rynku, który w dzisiejszych czasach jest globalny i dostępny praktycznie dla każdego, dzięki rozwojowi narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do aplikacji i różnorodnych systemów. Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają zarządzać jakością oraz sposobem wykonywania pracy specjalistów. Praca zdalna jest też dobrym rozwiązaniem na problemy związane z uzupełnieniem zasobów lub brak przestrzeni biurowej.

Ważnym jest jednak, by korzystając z tego modelu współpracy, zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przepływu danych oraz odpowiednie zarządzanie organizacją i czasem pracy.