AUTOMATYZACJA FIRMY NA PRZYKŁADZIE BRANŻY TRANSPORTOWEJ - DEVPARK
Automatyzacja przedsiębiorstw

Wprowadzenie do firmy automatyzacji niesie ze sobą wiele zalet – czytaj artykuł. Pozwala znacząco zoptymalizować czas pracy i skupić się na wykonywaniu tych najważniejszych dla działania firmy czynności. W jaki sposób automatyzacja może sprawdzić się w branży transportowej i co właściwie możemy tu zautomatyzować?

Branża transportowa jest dość specyficzna i oczywiście wymaga indywidualnego dostosowania wszelkich rozwiązań automatyzacji. Jednak jest wiele obszarów, dla których da się wprowadzić funkcjonalną automatyzację.

Audyt kluczem do sukcesu

Pełnowymiarowe wdrożenie mechanizmu wymaga oczywiście wcześniejszej weryfikacji – co da się zrobić w kontekście automatyzacji i jakie korzyści przyniesie to firmie. Dopiero później, po zbadaniu potrzeb i możliwości, można przejść do tworzenia zaawansowanego mechanizmu  dostosowanego do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. W tym tekście zwrócimy uwagę na poszczególne, potencjalnie możliwe do zautomatyzowania procesy.

Branża transportowa stoi potencjalnie przed wieloma kryzysami, którym można zaradzić odpowiednio wdrożoną automatyzacją. Do czynników ryzyka zaliczyć można równoczesną obsługę wielu jednostek, skrupulatne pilnowanie kluczowych terminów, a wszelkie potknięcia w tych kwestiach mogą przekładać się na opóźnienia i spore straty finansowe. Jak zautomatyzowanie poszczególnych sfer pozwala tego uniknąć?

Przypominanie o kluczowych terminach

Kluczem do działania w tej branży są terminy i skrupulatne ich przestrzeganie. Regularnie należy ubezpieczać wszystkie pojazdy z floty, dbać o ich przegląd w odpowiednim czasie, a także kontrolować termin ważności gaśnicy lub zakładany termin wymiany innych podzespołów. Wszystkie tego typu daty bardzo często zapisywane są w papierowym kalendarzu lub też na samoprzylepnych karteczkach. Krótko mówiąc – nie są to raczej trwałe nośniki, a raczej te z serii łatwych do zgubienia. Po wdrożeniu automatyzacji to mechanizm przypomina o tym, kiedy należy dokonać przeglądu konkretnego pojazdu. Może nawet przypomnieć o konieczności wprowadzenia takiego terminu. Ustawienie poszczególnych alertów jeszcze bardziej ułatwia sprawę i pozwala na lepsze planowanie, np. z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Każda branża wiąże się z dokumentami i nie inaczej jest w przypadku transportu. Dzięki automatyzacji dokumenty będą zdigitalizowane i przechowywane jako pieczołowicie uporządkowane dane. Poszczególne pola (np. nazwa firmy) będą bez problemów rozpoznawane przez system i przypisywane do reszty dokumentów dotyczących danego klienta . To ułatwia sortowanie i przeglądanie wszystkich dokumentów. Jednocześnie system może pomóc także w zarządzaniu wersjami papierowymi – do każdego dokumentu może być np. przypisany numer półki, na którym znajdują się oryginały zdigitalizowanych odpowiedników.

Kierowcom będzie łatwiej pracować

Wprowadzenie mechanizmów do automatyzacji znacząco ułatwia także pracę kierowcom. Za pomocą programu mogą zgłaszać najważniejsze potrzeby i wnioski. Zarządzanie nimi poprzez CRM wpływa na jakość obsługi zapytania  – kierowca widzi status i dodawane komentarze.

Oznaczanie priorytetów zadaniowych

Automatyzacja pozwala także na wprowadzenie konkretnych oznaczeń dla poszczególnych zadań pod kątem priorytetów. Jednym kliknięciem można zmienić status ważności wybranych czynności. Często błahe sprawy można przełożyć na później, jednak zadanie zaznaczone czerwoną barwą będzie miało charakter priorytetowy i będzie wymagało natychmiastowej interwencji/ingerencji. Dzięki automatyzacji te pilne sprawy widzimy na pierwszy rzut oka.

Automatyzacja w branży transportowej to docelowo także minimalizacja pomyłek, które często bywają bardzo kosztowne. Dobrze zoptymalizowany mechanizm, dostosowany do wymagań i procesów w firmie, to w zasadzie zero błędów. Wszystko jest kwestią konfiguracji, ale docelowo jest to bardzo wyraźny progres – zmniejsza chociażby zapotrzebowanie na pracowników.

Jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem? Zgłoś się do nas, by ustalić szczegóły i porozmawiać o konkretnych funkcjonalnościach, które mogą znacznie ułatwić pracę w Twojej firmie!